Synonymer till betänklighet

tvivel, misstro, osäker, skepsis, tvekan