Synonymer till betänka

beakta, ha i åtanke, ta hänsyn, ta hänsyn till, uppmärksamma, överväga, fundera, reflektera, begrunda, grubbla, grunna, klura, tänka, tänka efter, undra, avspegla, spegla, återkasta, återspegla, dryfta, tänka över