Synonymer till besvara

gengälda, replikera, returnera, svara, belöna, ersätta, gottgöra, återlämna, återsända, ansvara, ge besked, genmäla, genmäle