Synonymer till besvärlig

betungande, bångstyrig, bökig, irriterande, jobbig, kinkig, knepig, krånglig, marig, mödosam, obekväm, ohanterlig, prekär, påfrestande, påträngande, strulig, störande, svår, svårhanterlig, tröttsam, tålamodsprövande, vansklig, pressande, envis, hårdnackad, motsträvig, omedgörlig, oregerlig, trotsig, retsam, störigt, ansträngande, krävande, obehaglig, slitig, slitsam, tjatig, tuff, gnällig, intrikat, kitslig, petig, klurig, konstig, komplicerad, problematisk, svårt, tungrodd, ansträngd, arbetsam, tung, tungt, besvärad, besvärande, oskön, stel, otymplig, pinsam, riskfylld, p