Synonymer till besvära

antasta, ofreda, belasta, betunga, tynga, irritera, plåga, störa, förarga, förtörna, irriterad, reta, anfäkta, besvär, lidande, obehag, pest, pina, smärta, tortera, tortyr, vedermöda, vånda, distrahera