Synonymer till bestyrka

intyga, vidimera, bekräfta, försäkra, styrka, stärka, säga, verifiera, bevittna