Synonymer till bestyra

sköta, administrera, driva, förvalta, handha, hantera, hålla i, ombesörja, passa, ta hand om, underhålla, upprätthålla, vård, vårda