Synonymer till bestående

hållbar, ihållande, permanent, permanenta, ständig, varaktig, varaktigt, bärkraftig, långsiktig, oöm, slitstark, solid, stabil, stark, stryktålig, tålig, envis, kontinuerlig, kontinuerligt, oavbruten, fast, stationär, evig, evinnerlig, fortlöpande, idelig, konstant, kronisk, oföränderlig, oupphörlig, oupphörligen, outsinlig, stadigvarande, bestå, stadig