Synonymer till bestå

består, förbli, stå fast, varaktig, utgör, bibehålla, fortbestå, fortfara, bestående, hållbar, permanent, stadig, ständig