Synonymer till beständig

evig, för alltid varande, konstant, stadigvarande, alltid, evinnerlig, jaga, oupphörlig, outplånlig, oändlig, ständig, tidlös, ändlös, oupphörligen, oavbruten