Synonymer till bestämt

avgjort, definitivt, beslutat, distinkt, otvivelaktigt, säkert, uttryckligen, absolut, slutgiltigt, bestämd, otvetydig, skarp, tydlig, tydligt, utpräglad, bevisligen, förvisso, säkerligen, sannerligen