Synonymer till bestämning

fastställande, beslut, bestämmelse, konstaterande