Synonymer till bestämmelse

fastställande, föreskrift, förordning, klausul, regel, regler, rättsregel, stadga, beslut, bestämning, konstaterande, anvisning, ordination, lag, inskränkning, villkor, norm, befästa, fastställa, lagfästa, reglemente, stabilisera, stabilitet