Synonymer till beställning

bokning, order, befallande, befallning, kommando, kommendera, uppdrag