Synonymer till beskylla

anklaga, klandra, lasta, anmärka mot, fördöma, förebrå, tadla