Synonymer till beskriva

förklara, karakterisera, skildra, beskriv, definiera, förtydliga, illustrera, klargöra, klarlägga, precisera, redogöra, tydliggöra, utlägga, beteckna, känneteckna, utmärka, porträttera, utmåla, återberätta, återge, återgiva