Synonymer till beskriv

förklara, beskriva, definiera, förtydliga, illustrera, klargöra, klarlägga, precisera, redogöra, tydliggöra, utlägga