Synonymer till beskaffenhet

egenskap, skick, tillstånd, drag, karaktär, karaktärsdrag, kännetecken, fason, form, kondition, befogenhet, behörighet, bemyndigande, fullmakt, licens, lov, läge, medgivande, status, tillåtelse