Synonymer till beskära

inskränka, reducera, begränsa, gränsvärde, banta, dämpa, förminska, minska, minskning, sänka, ta bort