Synonymer till besegra

erövra, vinna, vinna seger, övervinna, annektera, inta, intaga, ta i besittning, ta över, kamma hem, segra, segrar, bemästra