Synonymer till berömd

framstående, känd, renommerad, ryktbar, ansedd, ledande, lysande, namnkunnig, prominent, bekant, omtalad, välbekant, välkänd