Synonymer till berättigad

befogad, legitim, rimlig, rättmätig, välgrundad, behörig, kvalificerad, tillbörlig, laglig, rättfärdigad, tillåten, lämplig, passande, riktig