Synonymer till berättelse

historia, redogörelse, saga, skildring, story, anekdot, bakgrund, beskrivning, deklaration, framställning, förklaring, presentation, protokoll, rapport, rapportering, redovisning, utläggning, utsago, fantasi, bild, handling