Synonymer till benämning

beteckning, namn, term, uttryck, beskrivning, märke, begrepp, formulering, fras, min, talesätt