Synonymer till benämna

beteckna, kalla, namnge, karakterisera, rubricera, anropa, locka, ropa, döpa, uppkalla