Synonymer till belysa

förtydliga, klargöra, tydliggöra, åskådliggöra, förklara, klarlägga, precisera, undersöka, illustrera, visualisera