Synonymer till belöna

gengälda, premiera, besvara, ersätta, gottgöra, löna, uppmuntra