Synonymer till bekräfta

betyga, fastställa, intyga, konfirmera, styrka, tillstyrka, tillstå, verifiera, vidimera, belägga, besluta, bestämma, fastslå, klubba, konstatera, spika, stadga, bestyrka, försäkra, stärka, säga, godkänna, forte, fördel, intensitet, kraft, krafter, ork, påvisa, slagkraft, vitalitet, anbefalla, bifalla, stödja, bekänna, erkänna, medge, vidgå, bevittna