Synonymer till behandla

bearbeta, forma, ombilda, omforma, processa, påverka, handlägga, pröva, traktera, vårda, försök, försöka, granska, prova, rannsaka, testa, try, validera, bevara, nära, sköta