Synonymer till behålla

bibehålla, spara, bevara, förbli, ha kvar, upprätthålla, hushålla, lagra, tillvarata