Synonymer till begynnelse

början, inledning, start, upprinnelse, inledningen, inledningsvis, förspel, introduktion, prolog, upptakt, öppnande, öppning, avstamp, igångsättande, påbörja, upphov, uppkomst