Synonymer till begrundande

funderande, tankfull, tänkande, fundersam, övervägande