Synonymer till begrundan

eftertanke, avvägning, reflektion, reflexion