Synonymer till begriplig

fattbar, förståelig, tydlig, distinkt, explicit, klar, kännbar, markant, omisskännlig, påfallande, rak, självklar, skarp, solklar, tydligt, uppenbar, utpräglad, uttrycklig