Synonymer till begrepp

term, utveckling, benämning, beteckning, uttryck, evolution, framtagning, framåtskridande, progress, progression, skeende