Synonymer till begränsning

bundenhet, förbehåll, inskränkning, limit, restriktion, tak, reservation, villkor, klausul, reduktion, begränsa, gräns, hustak, innertak, övre gräns