Synonymer till begränsa innebörden

precisera, definiera, förklara, klargöra, klarlägga, specificera, vara exakt