Synonymer till bege

fara, färdas, sticka, åka, bege sig, resa, våda, tillryggalägga, dra, flisa, gitta, peta, rymma, sjappa, smita, speta, kuska