Synonymer till befrämja

främja, gynna, uppmuntra, gagna, hjälpa, stimulera, stödja, underlätta, understödja, öka, favorisera, gaska upp, motivera, peppa, premiera, sporra, stötta