Synonymer till befogenhet

mandat, tillstånd, fullmakt, uppdrag, behörighet, bemyndigande, beskaffenhet, kondition, licens, lov, läge, medgivande, skick, status, tillåtelse