Synonymer till befogad

berättigad, legitim, rimlig, rättmätig, välgrundad, behörig, tillbörlig, laglig, rättfärdigad, tillåten, resonabel, sannolik, skälig, tänkbar, överkomlig, sann, vederbörlig