Synonymer till befintlig

existerande, rådande, gällande, aktuell, föreliggande, förhärskande, gängse, innevarande, nuvarande