Synonymer till befattning

position, post, ämbete, läge, placering, plats, ställe, ställning, ståndpunkt, försändelse, vakt, tjänst