Synonymer till befästa

etablera, fastslå, inta, stadga, stärka, säkerställa, säkra, anlägga, bilda, grunda, grundlägga, inrätta, stadfästa, starta upp, upprätta, bestämma, fastställa, klubba, spika, stifta, erövra, inmundiga, intaga, äta, bestämmelse, förordning, lagfästa, reglemente, stabilisera, stabilitet, bättra, förbättra, intyga, rusta, styrka, upprusta, trygga, binda, fästa, garantera, trygg, tryggad