Synonymer till befälhavare

chef, kapten, kommendör, ledare, truppchef, ansvarig, arbetsansvarig, arbetsledare, boss, direktör, föreståndare, företagsledare, hövding, manager, överhuvud, skeppare, anförare, förman, härförare, ordförande, president