Synonymer till bedriva

driva, idka, utöva, fösa, gyckla, mana, piska, skämta, sköta, praktisera