Synonymer till bedömare

granskare, kritiker, recensent, kontrollant, undersökare