Synonymer till bearbetning

process, förfaringssätt, förlopp, operation, procedur, skeende, utvecklingsskede