Synonymer till bearbeta

behandla, forma, ombilda, omforma, processa, påverka, handlägga, pröva, traktera, vårda, bilda, dana, formge, gestalta, konstruera, prägla, skapa, skulptera, stöpa, utveckla, förvandla, förändra, omdana, rekonstruera, omvandla, färga, influera, inverka