Synonymer till beaktansvärd

viktig, angelägen, angeläget, betydande, betydelsefull, essentiell, huvudsaklig, meningsfull, nödvändig, signifikant, väsentlig